De Bijbel, Lukas 4

← naar Bijbel index
22
En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef?
← naar Bijbel index