De Bijbel, Lukas 11

← naar Bijbel index
30
Want zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht.
← naar Bijbel index