De Bijbel, Lukas 11

Hoofdstuk: Lukas 11

2
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!