De Bijbel, Job 41

← naar Bijbel index
15
Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen.
← naar Bijbel index