De Bijbel, Jesaja 66

← naar Bijbel index
6
Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van de HEERE! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.
← naar Bijbel index