De Bijbel, Jesaja 66

← naar Bijbel index
23
En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
← naar Bijbel index