De Bijbel, Jesaja 66

← naar Bijbel index
16
Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zie die door de HEERE dodelijk gewonden zijn, zullen talrijk zijn.
← naar Bijbel index