De Bijbel, Jesaja 66

← naar Bijbel index
15
Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur.
← naar Bijbel index