De Bijbel, Jesaja 51

← naar Bijbel index
7
Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart heeft, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen.
← naar Bijbel index