De Bijbel, Jesaja 37

Hoofdstuk: Jesaja 37

9
Toen Sanherib over Tirhaka, de koning van Cusj, hoorde zeggen: Hij is uitgetrokken om tegen u te strijden - toen hij dat hoorde, stuurde hij opnieuw gezanten naar Hizkia om te zeggen:
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!