De Bijbel, Jeremia 42

← naar Bijbel index
9
Hij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël, tot Wie u mij hebt gezonden om uw smeekbede voor Zijn aangezicht uit te storten:
← naar Bijbel index