De Bijbel, Jeremia 42

← naar Bijbel index
21
Nu heb ik het u heden bekendgemaakt, maar u hebt niet willen luisteren naar de stem van de HEERE, uw God, namelijk naar alles waarmee Hij mij tot u heeft gezonden.
← naar Bijbel index