De Bijbel, Jeremia 42

← naar Bijbel index
1
Toen naderden alle bevelhebbers van de legers, Johanan, de zoon van Kareah, Jezanja, de zoon van Hosaja, en heel het volk, van klein tot groot,
← naar Bijbel index