De Bijbel, Hosea 7

Hoofdstuk: Hosea 7

1
Zodra Ik Israël genees, worden de ongerechtigheid van Efraïm en de slechte daden van Samaria openbaar, want zij plegen bedrog. Een dief breekt in, een roversbende plundert op de straat.
2
Maar zij zeggen niet in hun hart dat Ik al hun kwaad in gedachten houd. Nu dan, hun daden omringen hen, ze zijn voor Mijn aangezicht bedreven.
3
Met hun slechte daden verblijden zij de koning, met hun leugens de vorsten.
4
Allen plegen zij overspel, zij zijn als een brandende oven, waarbij de bakker pas ophoudt met stoken als het deeg dat hij gekneed heeft, gezuurd is.
5
Op de dag van onze koning maken de vorsten hem ziek met de gloed van wijn. Hij reikt spotters de hand.
6
Toen zij naderbijkwamen, was hun hart als een oven in hun arglist; heel de nacht sluimert hun woede, 's morgens ontbrandt die als een laaiend vuur.
7
Zij zijn allen heet als een oven, zodat zij hun rechters verteren; al hun koningen komen ten val. Niemand van hen roept tot Mij.
8
Efraïm, met de volken vermengt het zich. Efraïm is een koek die niet omgekeerd is.
9
Vreemden verteren zijn kracht, maar zelf merkt hij dat niet. Ook heeft hij grijze haren gekregen, maar ook dat merkt hij niet.
10
Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde, hebben zij zich niet bekeerd tot de HEERE, hun God. In dit alles zochten zij Hem niet.
11
Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand; Egypte roepen zij te hulp, naar Assyrië gaan zij!
12
Maar als zij gaan, spreid Ik Mijn net over hen uit. Als vogels in de lucht haal Ik hen neer. Ik straf hen zodra hun zwerm wordt gehoord.
13
Wee over hen, want zij zijn van Mij weggevlucht. Verwoesting over hen, want zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Ík zou hen wel willen verlossen, maar zij spreken leugens tegen Mij.
14
Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats. Om koren en nieuwe wijn verzamelen zij zich, maar tegen Mij zijn zij weerspannig.
15
Ik echter heb hun armen geoefend, sterk gemaakt, maar zij blijven kwaad tegen Mij bedenken.
16
Zij keren niet terug naar de Allerhoogste, zij zijn als een bedrieglijke boog. Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong. Dit is tot hun spot in het land Egypte.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!