De Bijbel, Hosea 12

Hoofdstuk: Hosea 12

1
Met leugen omringt Efraïm Mij, en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda echter trekt nog op met God en blijft met de heiligen trouw.
2
Efraïm is een herder van wind en jaagt heel de dag de oostenwind na, leugen en verwoesting maakt hij talrijk. Met Assyrië sluiten zij een verbond, olie wordt naar Egypte gebracht.
3
De HEERE heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jakob vergelden naar zijn wegen, Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren.
4
In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen; in zijn kracht streed hij met God.
5
Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade. In Bethel vond Hij hem, en daar sprak Hij met ons,
6
namelijk de HEERE, de God van de legermachten, HEERE is Zijn gedenknaam.
7
En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God.
8
Kanaän heeft in zijn hand een bedrieglijke weegschaal, hij houdt ervan af te persen.
9
Nog zegt Efraïm: Al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen verworven, in al mijn inspanningen vinden zij bij mij geen ongerechtigheid, die zonde is.
10
Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte. Ik zal u weer in tenten doen wonen zoals in de dagen van de samenkomst.
11
En Ik zal tot de profeten spreken, en Ík zal de visioenen talrijk maken, en Ik zal door de dienst van de profeten in gelijkenissen spreken.
12
Was Gilead al ongerechtigheid, nu zijn zij helemaal nutteloos geworden. In Gilgal hebben zij stieren geofferd. Ook hun altaren zijn als steenhopen in de voren van de velden.
13
Jakob vluchtte naar het gebied van Syrië, Israël diende om een vrouw en om een vrouw hoedde hij vee.
14
Door een profeet heeft de HEERE Israël echter uit Egypte geleid en door een profeet werd het gehoed.
15
Efraïm echter heeft Hem tot zeer bittere toorn verwekt. Daarom zal Hij zijn vergoten bloed op hem laten neerkomen, zijn Heere zal aan hem zijn smaad vergelden.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!