De Bijbel, Hosea 1

Hoofdstuk: Hosea 1

1
Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!