De Bijbel, Hebreeën 9

← naar Bijbel index
14
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
← naar Bijbel index