De Bijbel, Handelingen 16

← naar Bijbel index
24
En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok.
← naar Bijbel index