De Bijbel, Genesis 3

← naar Bijbel index
5
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.
← naar Bijbel index