De Bijbel, Genesis 2

← naar Bijbel index
22
En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
← naar Bijbel index