De Bijbel, Genesis 2

← naar Bijbel index
21
Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
← naar Bijbel index