De Bijbel, Genesis 13

← naar Bijbel index
4
naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de Naam van de HEERE aan.
← naar Bijbel index