De Bijbel, Genesis 1

← naar Bijbel index
6
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!
← naar Bijbel index