De Bijbel, Genesis 1

← naar Bijbel index
2
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
← naar Bijbel index