De Bijbel, Ezechiël 5

← naar Bijbel index
9
Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden.
← naar Bijbel index