De Bijbel, Ezechiël 38

Hoofdstuk: Ezechiël 38

17
Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!