De Bijbel, Ezechiël 34

← naar Bijbel index
24
En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.
← naar Bijbel index