De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
8
En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.
← naar Bijbel index