De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
36
Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn.
← naar Bijbel index