De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
32
En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant.
← naar Bijbel index