De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
21
Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
← naar Bijbel index