De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
2
Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.
← naar Bijbel index