De Bijbel, Exodus 25

← naar Bijbel index
16
Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
← naar Bijbel index