De Bijbel, Exodus 10

Hoofdstuk: Exodus 10

16
Toen haastte de farao zich om Mozes en Aäron te roepen, en hij zei: Ik heb gezondigd tegen de HEERE, uw God, en tegen u.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!