De Bijbel, Esther 8

Hoofdstuk: Esther 8

12
Dit gold voor één dag in alle gewesten van koning Ahasveros, voor de dertiende dag van de twaalfde maand, dat is de maand Adar.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!