De Bijbel, Esther 10

Hoofdstuk: Esther 10

3
De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!