De Bijbel, Deuteronomium 5

← naar Bijbel index
6
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
← naar Bijbel index