De Bijbel, Amos 5

← naar Bijbel index
3
Want zo zegt de Heere HEERE: De stad die optrekt met duizend, zal er honderd overhouden, en die optrekt met honderd, zal er tien overhouden voor het huis van Israël.
← naar Bijbel index