De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
9
Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.
← naar Bijbel index