De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
6
Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden,
← naar Bijbel index