De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
5
Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
← naar Bijbel index