De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
4
verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
← naar Bijbel index