De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
17
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
← naar Bijbel index