De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
15
en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
← naar Bijbel index