De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
13
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.
← naar Bijbel index