De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
12
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
← naar Bijbel index