De Bijbel, 2 Timotheüs 3

← naar Bijbel index
10
Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding,
← naar Bijbel index