De Bijbel, 1 Koningen 9

Hoofdstuk: 1 Koningen 9

25
Salomo bracht driemaal per jaar brandoffers en dankoffers op het altaar dat hij voor de HEERE had gebouwd en ook bracht hij er reukoffers, namelijk op het altaar dat voor het aangezicht van de HEERE stond, toen hij het huis voltooid had.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!