De Bijbel, 1 Koningen 6

Hoofdstuk: 1 Koningen 6

1
Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE bouwde.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!