De Bijbel, Psalmen 14

Hoofdstuk: Psalmen 14

Psalmen 14
1 Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. 
2 De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. 
3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één. 
4 Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de HEERE niet aan. 
5 Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige! 
6 Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht. 
7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/14
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!